Услуги кои ги вршат нашите лаборатории

 • Микробиолошки прегледи на брисеви од грло, нос, уста, јазик, ангулус, очи, уши, прегледи на спутум, трахеални аспирати,  хемокултури, парати, секрети, екскрети и др.
 • Докажување на присуство на кандида албиганс, кандида спп.
 • Контрола на исправност на стерилизација на автоклави и суви стерилизатори.
 • Микробиолошки прегледи на хемокултури.
 • Докажување на присуство на антиген или антитела на сите видови хепатити.
 • Докажување на присуство на сида.
 • Докажување на присуство на бруцелоза.
 • Докажување на присуство на токсоплазма, цитомегаловирус, рубеола.
 • Докажување на присуство на хламидиа, херпес.
 • Докажување на присуство на ехинокок.
 • Докажување на присуство на сифилис.
 • Докажување на присуство на ХПВ.
 • И други анализи.
 • Микробиолошко испитување на урина.
 • Микробиолошко испитување на сперма.
 • Микробиолошки и миколошки прегледи на брисеви од вулва, вагина, цервикс.
 • Микробиолошки и миколошки прегледи на брисеви уретра.
 • Испитување на мукоплазма, уреоплазма во цервикс и уретера.
 • Микробиолошки и миколошки прегледи на брисеви од рани и ексудати.
 • Микробиолошки и миколошки прегледи на брисеви од кожа, фурункил, карбункул
 • И други испитувања.
 • Микробиолошки миколошки прегледи на фецес.
 • Паразитолошки прегледи на фецес и перианален брис.
 • Испитување на фецес за рота и аденовирус.
 • Испитување на фецес за ламблиа гардиа.
 • Испитување на фецес за хеликобактер пилори.
 • И други испитувања.
 • Микробиолошка исправност на хлорирани, нехлорирани и отпадни води.
 • Микробиолошка исправност на прехрамбени продукти од производство и промет.
 • Контрола на чистота на работни површини во болница.
 • Контрола на стерилност на хируршки инструменти.
 • Контрола на чистота на работни површини и предмети во објекти за производствои и промет на храна.