Информации од јавен карактер

Центарот за јавно здравје  – Прилеп, согласно Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службени лица за посредување со информации ги определи:

  • д-р Елезабета Велеска – специјалист по микробиологија
  • тел.048-403-600
  • е-маил:  elizabetaveleska@gmail.com

Барањето за пристап до информации од јавен карактер можите да го симнете овде.