Slider

Контакт телефон за закажување на приватни тестирања за Ковид 19

076 443 369

Светски ден на здравјето 2024: „Моето здравје, мое право“

Светскиот ден на здравјето се слави секоја година на 7 април, одбележувајќи го основањето на Светската здравствена организација (СЗО) во 1948 година. Овој ден е посветен на подигање на свеста за критичните здравствени проблеми со кои се соочува светот и мобилизирање напори за нивно решавање.

Национален месец за подигање на свеста за ракот на дебело црево

Ракот на дебело црево или колоректален карцином е втор карцином по зачестеност во Европа, со повеќе од 500 000 новодијагностицирани случаи годишно. Во светски рамки во 2020 год., регистрирани се околу 2 милиони нови случаи (10% од сите канцери) и околу 1 милион смртни случаи од колоректален карцином.

СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ СИДАТА, 1. ДЕКЕМВРИ

Секоја година 1-ви декември се одбележува како Меѓународен ден за борба против СИДА-та. Овој ден е посветен на подигнување на свеста за еден од најсериозните здравствени предизвици на денешницата и поттикнување на глобално заедништво во превенцијата на оваа болест.

Светски ден на дијабетот

,,Знајте го вашиот ризик, знајте го вашиот одговор’’ Во 2023 година, кампањата по повод Светскиот ден на дијабетот, ќе се фокусира на важноста да се знае ризикот од дијабетес тип 2 за да се помогне во одложување или спречување на состојбата и да се потенцира влијанието на компликациите поврзани со дијабетот и важноста да се има пристап до вистинските информации и грижа за да се обезбеди навремено лекување.

Светски ден на ментално здравје 2023

Светскиот ден на менталното здравје 2023 година е можност луѓето и заедниците да се обединат под темата „Менталното здравје е универзално човеково право“ за да го подобрат знаењето, да ја подигнат свеста и да поттикнат акции кои го промовираат и штитат менталното здравје на сите , како универзално човеково право.

Светски ден на срцето 2023 година

Светскиот ден на срцето е потсетник за сите ширум светот да се грижат за своите срца. Овогодинешната кампања се фокусира на суштинскиот чекор прво да ги запознаеме нашите срца. Затоа што кога знаееме повеќе, можеме подобро да се грижиме.

Светски ден на физичката активност

Биди активен и уживај секој момент во предизвикот!
Светскиот ден на физичката активност се одбележува со цел да се поттикне секој од нас да биде физички активен за подобро глобално здравје! СЗО ја дефинира физичката активност како секое телесно движење произведено од скелетните мускули со кое се троши енергија. Физичката активност со умерен и енергичен интензитет го подобрува здравјето.

Едукативни предавања

Во склоп на активностите за одбележување на Светскиот ден на борба против ХИВ / СИДА се одржаа едукативни предавања меѓу учениците во неколку прилепски училишта со цел запознавање со основните факти и мерките за превенција од оваа болест.

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Прилеп

Препораки за заштита од Корона Вирусот

ЦЈЗ ЈЗУ ПРИЛЕП

Дејности

Микробиологијата со паразитологијата како медицинска гранка ја проучува етиологијата на инфекциите, ја усмерува антибактериската терапија и ја обработува методологијата и нивната специфична дијагностика…

Епидемиологија е наука за факторите кои влијаат врз здравјето и болестите кај населението и претставува основа и логика на интервенциите кои се вршат во интерес на јавното здравје и превентивната медицина…

Социјалната медицина како наука ја анализира здравствената состојба на населението и ризиците кои негативно делуваат на здравјето…

Санитарно – хигиенската дејност ја обавува одделението по хигиена и здравствена екологија…

Советувалиштa

Советувалиште CJZ JZU PRILEP
Советувалиште за откажување од пушењето
centar za javno zdravje prilep
Советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје
ХИВ тестирање Прилеп
Советувалиште за доверливо, доброволно советување за ХИВ тестирање