Slider

Контакт телефон за закажување на приватни тестирања за Ковид 19

076 443 369

Светски ден на физичката активност

Биди активен и уживај секој момент во предизвикот!
Светскиот ден на физичката активност се одбележува со цел да се поттикне секој од нас да биде физички активен за подобро глобално здравје! СЗО ја дефинира физичката активност како секое телесно движење произведено од скелетните мускули со кое се троши енергија. Физичката активност со умерен и енергичен интензитет го подобрува здравјето.

7 април-Светски ден на здравјето

‘’ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ’’ На 7 април 2023 година -Светскиот ден на здравјето , Светската здравствена организација ќе ја одбележи својата 75-годишнина. Toa e одбележување на 75 години од подобрувањето на јавното здравје. Во 1948 година, земјите од светот се собраа и ја основаа СЗО за да го промовираат здравјето, да го чуваат светот безбеден и да им служат на ранливите , така што секој, насекаде, може да достигне највисоко ниво на здравје и благосостојба.

Светски ден на оралното здравје

Светскиот ден на оралното здравје во 2023 година ја одбележува последната година од 3-годишната кампања ,,БИДЕТЕ ГОРДИ НА ВАШАТА УСТА’’. Тоа е повик за акција што ги поттикнува луѓето да го вреднуваат и да се грижат за своето орално здравје. Оваа година ,,Светскиот ден на оралното здравје’’ се фокусира на важноста на оралното здравје во секоја фаза од животот под мотото:,, ГРИЖИ СЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА ТВОЈАТА УСТА, ЗА ЖИВОТ СО НАСМЕВКИ’’!

Светски ден на ракот

4 февруари Светски ден на ракот, е глобална кампања за борба против ракот. Малигните заболувања се голем јавно здравствен проблем. една од водечките причини за смрт, како во светот, така и кај нас.

Едукативни предавања

Во склоп на активностите за одбележување на Светскиот ден на борба против ХИВ / СИДА се одржаа едукативни предавања меѓу учениците во неколку прилепски училишта со цел запознавање со основните факти и мерките за превенција од оваа болест.

1- ви Декември, Светски ден на борба против сида

Тестирањето за ХИВ е единствен начин да се утврди дали некој е заразен со ХИВ вирусот, предизвикувач на сидата. Тестирањето за ХИВ треба да биде составен дел од грижата за здравјето на секој поединец, а осебно на оние кои се однесуваат ризично.

29 септември - Светски ден на срцето

‘’Користете срце за секое срце’’ 29 септември, Светскиот ден на срцето е можност секој да застане и да размисли како најдобро да го искористи срцето, за човештвото, за природата и за себе. Заболувањата на срцето и крвните садови се водечка причина за смрт на глобално ниво, со околу 18,6 милиони смртни случаи годишно. Најчести причини за појава на овие заболувања се висок притисок, прекумерна телесна тежина, нездрава храна, висок холестерол, физичка неактивност, дијабет, пушење, употреба на алкохол, загаден воздух. Со контролирање на овие ризик фактори може да се превенираат кардиоваскуларните болести.

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Прилеп

Препораки за заштита од Корона Вирусот

ЦЈЗ ЈЗУ ПРИЛЕП

Дејности

Микробиологијата со паразитологијата како медицинска гранка ја проучува етиологијата на инфекциите, ја усмерува антибактериската терапија и ја обработува методологијата и нивната специфична дијагностика…

Епидемиологија е наука за факторите кои влијаат врз здравјето и болестите кај населението и претставува основа и логика на интервенциите кои се вршат во интерес на јавното здравје и превентивната медицина…

Социјалната медицина како наука ја анализира здравствената состојба на населението и ризиците кои негативно делуваат на здравјето…

Санитарно – хигиенската дејност ја обавува одделението по хигиена и здравствена екологија…

Советувалиштa

Советувалиште CJZ JZU PRILEP
Советувалиште за откажување од пушењето
centar za javno zdravje prilep
Советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје
ХИВ тестирање Прилеп
Советувалиште за доверливо, доброволно советување за ХИВ тестирање